Over PBA

PBA is momenteel actief op administratief en fiscaal terrein. Paul Becker Hoff verzorgt als erkend Becon namens PBA de complete aangifte belasting. Hij helpt u graag bij eerste aanpak van de aangifte omzetbelasting. Net name wordt echter, met hulp van de uptodate software, aangifte verzorgd voor vennootschapbelasting voor BV’s en inkomstenbelasting voor zelfstandige ondernemers. Uiteraard kan PBA ook de particulieren, die wegens bijzondere omstandigheden fiscaal deskundige assistentie nodig hebben, bij de aangifte van dienst zijn.

PBA gebruikt professionele software voor haar taak, welke in de loop van vele jaren haar nut bewezen heeft. Deze software wordt jaarlijks aangepast op nieuwe wetgeving en voldoet aan huidige IT eisen. Echter, de daarmee gepaard gaande kosten zijn sterk bepalend voor een noodzakelijk dekkend tarief voor de verleende diensten van PBA. PBA staat zo wel klaar voor de effectieve afwerking en gewenste opvolging van uw aangiftes Vennootschapbelasting en Inkomstenbelasting, hetgeen u uiteindelijk als klant ten goede komt. Belasting is een belasting en te veel belasting is een overbelasting.

Paul is gestart met opleiding financieel accountant en heeft daarna de opleiding voor EDP Auditor afgerond. Hij werkte vele jaren als accountant en edp-auditoren bouwde expertise op dat terrein op. In de eerste jaren van deze eeuw (d.i. tot midden 2014) was hij, naast zijn werk als fiscaal specialist, tevens specialist IT audit bij Defensie. De laatste jaren is hij met name actief als fiscaal specialist.

PBA is als bedrijf al actief op de markt sinds 1993. Het laatste decennium zijn activiteiten met name gericht op persoonlijke dienstverlening en op administratief en fiscaal gebied. Het aan klanten berekende tarief moet weliswaar kostendekkend zijn, maar is afgestemd op MKB. De omzet is mede daardoor beperkt in omvang.

Het kostenbeeld van de exploitatie is in grote lijnen opgebouwd uit ICT kosten, als webbeheer, netwerkbeheer en internetkosten (40% omzet) en kosten licenties op software, reclame en promotie (eveneens ca. 40% omzet) en tenslotte dekking overige kosten ca 20%.

Contact

Paul Becker Hoff
Becon  497629

PBA FA
Spinel 43
2651 RV Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tel: +31 10 51 90440
Mob:+31 653 134 187

 

Dienstenaanbod

PBA verzorgt voor de ondernemer tegen zeer redelijke tarieven de administratie en voor zowel ondernemer als particulier de fiscale aangiftes IB en VPB, rekening houdend met uw specifieke inrichtings – en rapportagewensen.

PBA biedt de particulier een gegarandeerd veilige extra optie voor de IB aangifte aan:

De optimale maar opvolging en input van uw aangifte:
Dit aanbod is extreem laag, praktisch tegen kostprijs – Houdt er rekening mee dat PBA een aanzienlijk bedrag aan licenties betaalt voor de gebruikte software. De opvolging bij PBA beperkt zich tot verwerking data ter bewaking van de voortgang voor een gering tarief van slechts Euro 50. De verwerking vindt plaats op optimale en veilige wijze via de PBA ter beschikking staande professionele software met bewakingstools. U levert echter dan in basis wel uw compleet voor aangifte gereed staande gegevens aan bij PBA en PBA verzorgt de aangifte op basis van uw aangeleverde gegevens via het PBA ter beschikking staande professionele programma.

Extra voordeel voor u: Geen zorgen over het aangifteproces. Snelle en veilige overdracht van uw aangifte, overzichtelijke standaard rapportage van aangifte en gewenste specificaties, in het programma begeleide bewaking van uw aangifte en directe door melding aan u van eventuele opmerkingen of finale terugmelding via de voorlopige aanslag IB van de belastingdienst.

Desgewenst volgt na ontvangst aanslag door de fiscus bij terechte afwijking van de aanslag een verdere opvolging van oorzaak afwijking en/of bezwaar/beroep, maar dat zal plaats vinden tegen uurtarief. U kunt ook kiezen voor het aanbod van PBA via de standaard aangifte, waarvan tarief is genoemd in volgend overzicht van tarieven PBA.

Tarieven fiscale aangifte IB

PBA verzorgt voor u tegen concurrerende tarieven de administratie en de opvolgende fiscale aangiftes van zowel ondernemers als voor particulieren, die deskundige hulp wensen bij de jaarlijkse aangifte.

FISCALE AANGIFTE IB – OP BASIS VAN COMPLETE EN TIJDIGE OPLEVERING BENODIGDE STUKKEN.

1 PERSOON:                           €82,50

2 PERSONEN:                         €145,00

VERWERKING AANGELEVERDE specificaties KOSTEN EN OPBRENGSTEN EIGEN WZH, KOSTEN HUIS, KOSTEN LIJFRENTE, KOSTEN ZIEKTE, KOSTEN STUDIE, BOX3 VERMOGEN (voorwaarde is tijdig en compleet opgeleverd), prijs excl. btw. Noodzakelijk is dat aangifte en aanslag ib/pvv en zvw van voorgaand jaar wordt aangeleverd vanwege bepaling grensbedrag en mogelijk van belang zijnde acceptatie BD van verwerking aftrekposten en activiteit eigen bedrijf in eerdere jaren.


Voorwaarden:

BOVENGENOEMD TARIEF IS  EXCLUSIEF EXTRA WERKZAAMHEDEN WELKE HET GEVOLG ZIJN VAN:

  • MEERVOUDIG EXTRA CONTACT BELASTINGDIENST A.G.V. AANWIJSBARE NALATIGHEID BIJ CLIËNT
  • UITGESTELDE AFWERKING AANGIFTE VOORGAANDE JAREN EN/OF AF TE WERKEN BEZWAARSCHRIFT
  • OP TE STARTEN BEZWAAR- OF BEROEPPROCEDURE ( INCIDENTEEL CLAIM BIJ BELASTINGDIENST )
  • SCHEIDING, BEDRIJFSBEËINDIGING EN/OF ERFENISAFWIKKELING; AANGIFTE NA OVERLIJDEN

ALLE EXTRA WERKZAAMHEDEN I.V.M. DE AANGIFTES ZULLEN TEGEN EEN TARIEF VAN €75,00 PER UUR WORDEN BEREKEND. BEREKENING OP BASIS NACALCULATIE NA DEFINITIEVE VASTSTELLING.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Tarieven – totaal administratie bedrijf

TOTAAL ADMINISTRATIE BEDRIJF, met korte jaarrapportage

EIGEN BEDRIJF, UITGAANDE VAN NORMALE SITUATIE EN TIJDIGE, COMPLETE EN CORRECTE OPLEVERING VAN NODIGE STUKKEN.  Tarief is gebaseerd op inschatting omvang omzet en inkoop/kosten.

NB: Loonadministratie kan aanvullend eveneens worden aangeboden.

De electronische verwerking van maandgegevens vindt plaats via loonverwerker ADP. Eenmalige entreekosten €75,00 verwerker ADP + €12,50 p.p.p.m.

Stamrecht bv – Fixed price €395,00. Klein voor aangifte gereed, zonder opmaak formele rapportage.

Klein bedrijf (basis) Tarief €295. Afhankelijk van noodzakelijke extra inspanning bij afwerking a.g.v. gebrekkig opgeleverde basis administratie kan dit oplopen tot het geldend tarief voor MIDDELGROOT ad €795,00.

Benadering vaststelling klein – OB AANGIFTES gedurende het jaar (4 X per jaar): AANTAL UITG FACTUREN 12 – 80; 2 BANKREK  + KAS (EXCL BALANS);  < 120 te verwerken INKOOP EN KOSTENREK (Afh. Eigen inbreng bij oplevering specificaties);

MIDDELGROOT BEDRIJFTarief min. €795 p/j. OB AANGIFTES gedurende het jaar (12 X PER JAAR): AANTAL UITG FACT 60 > 180 EN 2 A 3 BANKREK met beperkt aantal mutaties + KAS( EX BALANS); MAX 240 INKOOP / KOSTENREK, normaal voor MIDDENGROOT BEDRIJF

BEDRIJFSADMINISTRATIE MET AANZIENLIJK GROTER AANTAL BOEKINGEN WORDT OP OFFERTE AANGEBODEN.

Aan de hand van een GEZAMENLIJKE INSCHATTING van te verrichten werkzaamheden wordt een jaarbedrag vastgesteld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Jaarraportage ondernemer IB en/of VPB

PBA kent het all in tarief jaarrapportage + aangifteverwerking.

Jaarrapportage balans/resultaat met jaaraangifte ondernemer IB en/of VPN. Inclusief optimalisatie winst en belastingdruk / jaarrapport / eindbespreking:

 Klein bedrijf ZPP / BV Rapport en IB/VPB aangifte  € 875,00 p/j
 Stamrecht in BV  Rapport en VPB aangifte  € 735,00 p/j
 Middelgroot bedrijf  Rapport en IB aangifte  samen vast te stellen en basis afpraak wensen

N.B. PBA wijst erop dat de tarieven gelden als basis voor de eerste berekening van opmaak balans en resultaat. Mogelijke nabewerking als gevolg van kwesties en bezwaar en beroepen met de belastingdienst leiden tot doorberekening tegen tarief van € 75,00.