Fiscaal ondersteunen op uw maatwens

Zakelijk

Prioriteit in uw zakelijke contact met de Fiscus is natuurlijk het vermijden van fouten en daarmee besparen op vermijdbare boetes. Met name middels tijdig aangeven van inkomsten en omzet voor de omzetbelasting en tijdig bezwaar maken tegen te hoge voorheffing IB bij onvoorzien tegenvallende omzetontwikkeling.

Particulier

Voor de particulier is van het van groot belang dat het aanvragen van toeslagen zorg- en huursubsidie tijdig en correct plaats vindt. Voorkomen dient te worden dat achteraf geld terugbetaald moet worden. En zeker als de geldmiddelen beperkt zijn.

Invloeden op uw fiscaal financiële stroom

PBA kan u helpen bij het tijdig ingrijpen om achteraf hoge corrigerende aanslagen ib en/of vpb te vermijden als zij ook direct na bekend worden van het feit geïnformeerd wordt. Mede daarom zal PBA altijd vooraf samen met u voor de korte termijn heden en toekomst analyseren. Desgewenst wordt gereageerd richting Belastingdienst met een bezwaarschrift.

Vooruitzien en fiscaal plannen

Toekomstvisie inzake aanwezig en aankomend geld in de vorm van pensioen, lijfrente en af te lossen bedragen en een evenwichtige balans in in komen nu en later is uw primair belang. Ook mag goed omgaan met de in de toekomst onvermijdelijke erfeniskwestie punt van aandacht zijn. Met name als overdracht van gelden voor studie, koophuis en/of charitatieve giften in de verre toekomst al een een vage planning opgenomen zijn.
Beheer van middelen in de vorm van geld en inkomen is weliswaar uw privé domein, maar u moet wel weten welke stappen noodzakelijk zijn. Een gunstig beeld van de toekomst op dit vlak bepaalt u deels zelf.

 

 

FISCALE AANGIFTE IB/VPB op basis van ruime ervaring in MKB

Bespaar op boetes, voorkom te hoge retour toeslagen voor zorg en huursubsidie.

PBA wil en kan tijdig ingrijpen om achteraf hoge corrigerende aanslagen ib e/o vpb te vermijden als zij tijdig geïnformeerd is en vooraf zal PBA samen met u voor de korte termijn heden en toekomst analyseren.

Toekomstvisie inzake geld en pensioen en balans in inkomen nu en later is in uw belang. Lees verder FISCALE AANGIFTE IB/VPB op basis van ruime ervaring in MKB

Fiscaal advies en assistentie bij het aanvechten middels bezwaar of beroep bij onterechte aanslagen IB en/of ZVW

In het algemeen is het verstandig om de aangifte van inkomsten voor u en uw partner privé zelf te verzorgen. Dat wordt ook tegenwoordig bevorderd door de belastingdienst zelf via de deels voor ingevulde aangifte. Maar let op: dit is op basis van bekende gegevens en niet op basis van fiscale partners of mogelijke afwijkende situatie van privé personen.

Aangifte van inkomen voor privé personen is in principe een kwestie van weergeven van feiten, ofwel inkomen uit arbeid en zo nodig verwerking van hypotheeklast en forfait op een eigen huis. That’s it voor vele belastingplichtigen. Dat is ook het geldende standpunt bij de belastingdienst.

U als aangever kan weten dat er nu en dan mogelijkheden zijn tot verwerking van extra kosten, zoals

  • in verband met bijzondere familie omstandigheden a.g.v. scheiding, ziekte of overlijden
  • in verband met stortingen van spaarbedragen om in de toekomst ook in goede doen verder te kunnen leven.
  • in verband met tijdelijk sterk afwijkende omstandigheden a.g.v. expad situatie of actief zijn als ZZP.

Helaas komt het voor dat achteraf nog te vaak onterechte, soms erg hoge, en ook veelal op verkeerde gronden gebaseerde aanslagen voor inkomstenbelasting en/of zorgverzekering ontvangen worden. Dat was nou net niet de verwachting!!

Redenen voor aanslagen van belasting op basis van te hoog ingeschat inkomen zijn o.a.:

  • inkomsten lopend jaar wijken belangrijk af van voorgaande jaren a.g.v. teruglopende zakelijke activiteiten.

Niets is zo frustrerend voor een MKB ondernemer als het ontvangen van een erg hoge belastingaanslag. Met name tijdens een periode van, om als gevolg van een erg grote diversiteit aan redenen, teruglopende winst komt dat verkeerd uit.

  • inkomsten lopend jaar wijken belangrijk af van voorgaande jaren a.g.v. plotselinge werkeloosheid, of belangrijk lager pensioeninkomen.

In geval van een periode zonder of met sterk afnemend inkomen zijn opgelegde aanslagen een extra tegenvaller en ernstige betalingsproblemen door oplopende betalingsverplichtingen uit onterecht ontvangen herinneringsaanslagen. Dit wordt vaak bij betalingsonmacht van de belastingbetaler opgevolgd met dwangbevelen en hoge boetes. Het is vrijwel in alle gevallen met tijdig reageren op deze tegenslagen goed mogelijk om met name de extra hoge justitiële kosten te voorkomen. Deze nakomende kosten zijn veelal het gevolg van geheel of grotendeels onterecht opgelegde aanslagen. De nakomende kosten uiten zich met name in de op naheffing opgelegde extra kosten voor rente en gerechtsdeurwaarders.

  • inkomsten lopend jaar nemen ook wel eens belangrijk toe a.g.v. toename in winstgevende activiteiten.

Dan is het van belang om rekening te houden met het toekomstplaatje van terugname daarvan en reserveringen te doen voor het op termijn opstarten van alternatieve en weer bij voorkeur winstgevende activiteiten. Dat moet dan wel weer verdedigd kunnen worden naar de fiscale autoriteiten, zodat winstbelasting niet de investeringen in de weg staat.