Nieuwe informatie 2018 bij aangifte IB en VPB

PBA wil u, zoals in eerdere jaren, op de hoogte brengen van belangrijke nieuwe belastingzaken.

Nieuwe informatie 2018 bij aangifte IB en VPB

Aangifte IB

Box 3
Algemeen
Vanaf 1 januari 2018 is het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).
Het forfaitair rendement is vanaf 2017 gestaffeld en afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Tarief box 3
Met ingang van 1 januari 2017 is het rendement van 4% gewijzigd. Het rendement wordt afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Voor belastingplichtigen met een hoog vermogen betekent dit een hogere belastingdruk. Door vermogen over te hevelen naar box 2, door bijvoorbeeld storting in een bv of een fonds voor gemene rekening, kan belasting worden bespaard.

Box 1
Eigen woning
In 2018 bedraagt het maximale percentage waartegen eigenwoningkosten kunnen worden afgetrokken 49,50%.
De eigenwoningaftrek wordt eerst tegen maximaal 51,95% berekend, daarna volgt een correctie in de aangifte om rekening te houden met de maximering van 49,50%.
De maximering geldt niet voor ondernemerswoningen.
Tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken. In 2018 ontstane restschulden zijn niet meer aftrekbaar.

Kapitaalverzekering eigen woning (overgangsrecht)
Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en een spaarrekening eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 164.000. Aan de overige voorwaarden moet ook zijn voldaan.

Giften
De multiplier in de giftenaftrek voor giften aan culturele instelling zou per 1 januari 2018 vervallen, maar is structureel gemaakt.

Aangifte VPB

Tariefschijven vennootschapbelasting 2018
In artikel 22 Wet Vpb is het vennootschapsbelastingtarief opgenomen.
In de eerste schijf geldt een tarief van 20% bij een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 25% voor het meerdere (2018).
In 2019 is het tarief voor de eerste schijf verlaagd naar 19%.
In 2020 zal dit tarief verder verlaagd worden naar 16,5% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 22,55% voor het meerdere.
In 2021 zal het tarief verder worden verlaagd naar 15% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 20,50% voor het meerdere.