BELASTING IB 2017 – Vermogen en belasting in box 3

Vanaf 2017 geldt een gedifferentieerd tarief.
– onder 75.000 belast met 2.87 %
– volgende trap tot 975000 wordt 4.6 %
tenslotte volgt boven 975.000 het boventarief van 5.39%.

Het is duidelijk voordeliger om het spaarbedrag van enige omvang onder te brengen in een bv structuur dan privé te sparen, ondanks de voor een bijv. geldende beheerkosten. In en juridisch zelfstandige onderneming wordt immers per saldo belast op de werkelijke rendementen. Met een afwijkend rendement op grotere bedragen is wel enigszins rekening gehouden in de tariefstelling van de overheid. De belastingdruk van 30% over het volgens de overheid te stellen rendement van 2.87 tot 5.39 % overstijgt echter al snel het te behalen rendement uit sparen. Een netto extra marge van enkele percenten is dan haalbaar.