BELASTING IB 2017 – Eigen woning en schenking in 2017 en later

In principe kan ook in 2017 verwerking van schenking woning plaats vinden, ook indien al eerder van de aftrekoptie gebruik is gemaakt, maar onder de volgende 3 speciale bedingen:

  1. De laatste schenking heeft plaats gehad voor 2010
    – te verwerken is dan maximaal vrij 27.650
  2. De laatste schenking heeft plaats gehad in de periode 2011 tot 2015
    – resultaat is geen aftrek c.q. nihil
  3. De laatste schenking heeft plaats gehad in 2015 of 2016
    – te verwerken is dan maximaal vrij 46.824

De vrijstelling vanwege schenking (was in verleden alleen ouder -kind) is daarnaast vanaf 2017 breder van toepassing, d.w.z. ongeacht de persoonlijke relatie tussen schenker en ontvanger. Tenslotte kan ook de vrijstelling over 3 fiscale jaren worden gespreid.