BELASTING IB 2017 – Aandachtspunt algemeen

Eigen onderneming IB

Grote invloed, en dat is algemeen bekend, hebben uiteraard de aftrekposten als aftrek MKB, Zelfstandige en ook aftrek Milieu en Investeringen. De problematiek is hier met name voldoen aan de door de overheid via belastingdienst gestelde regels voor ondernemerschap, met als belangrijkste exponent: het urencriterium van 1225 uren op jaarbasis.

Indien een kleine ondernemer zijn bedrijfje uitoefent naast werken in loondienst gedurende meer dan  32 u per week al het een opgave zijn, en dat zal met nauwgezette urenregistratie moten worden onderbouwd, om dat aantal uren van ca 25 u per week te kunnen aantonen. Maar het gaat om een aanzienlijke aftrekpost voor de IB en de arbeidsintensieve registratie is daarmee een erg nuttige inspanning.

Aangifte particulier IB

Impact aftrekposten IB bij laag inkomen en hoog inkomen;

Laag:
Aftrekposten als ziektekosten, invaliditeit en ouderdom kunnen met name bij gering belastbaar inkomen van grote invloed zijn en daarmee zijn ook zij van belang, maar ook hebben zij invloed op toeslagen en dat kan achteraf weleens nadelig uitpakken.

Hoog:
Belangrijke invloed wordt bewerkstelligd door hoge Hypotheeklasten en met aftrek gepaard gaande ondernemersacties en toekenningen erfenis kinderen/familie en of schenkingen.

Wat te kiezen als men als ondernemer wil samenwerken

Als een aantal personen samen een bedrijf willen opzetten is de VOF vaak de keuze vanwege de redelijk eenvoudige opzet en daarmee de snelle realisatie. Fiscaal ook redelijk eenvoudig te behandelen vanwege de separate verwerking van partners in IB sfeer. Het zwakke punt van deze juridische vorm is de aansprakelijkheid van partners. De maatschap biedt dan nog enige remedie in de opties tot registratie van een beperking van deze aansprakelijkheid. Bij een aanzienlijke toename van winsten uit ondernemen is opzet van een bv een goede keuze om daarmee de aansprakelijkheid te beperken en daarbij meer grip te hebben op cashflow en mogelijke financiering extra activiteiten.