Over PBA

PBA is momenteel actief op administratief en fiscaal terrein. Paul Becker Hoff verzorgt als erkend Becon namens PBA de complete aangifte belasting. Hij helpt u graag bij eerste aanpak van de aangifte omzetbelasting. Net name wordt echter, met hulp van de uptodate software, aangifte verzorgd voor vennootschapbelasting voor BV’s en inkomstenbelasting voor zelfstandige ondernemers. Uiteraard kan PBA ook de particulieren, die wegens bijzondere omstandigheden fiscaal deskundige assistentie nodig hebben, bij de aangifte van dienst zijn.

PBA gebruikt professionele software voor haar taak, welke in de loop van vele jaren haar nut bewezen heeft. Deze software wordt jaarlijks aangepast op nieuwe wetgeving en voldoet aan huidige IT eisen. Echter, de daarmee gepaard gaande kosten zijn sterk bepalend voor een noodzakelijk dekkend tarief voor de verleende diensten van PBA. PBA staat zo wel klaar voor de effectieve afwerking en gewenste opvolging van uw aangiftes Vennootschapbelasting en Inkomstenbelasting, hetgeen u uiteindelijk als klant ten goede komt. Belasting is een belasting en te veel belasting is een overbelasting.

Paul heeft als EDP Auditor specifieke ervaring en kennis in huis op de IT beveiligingsaspecten. Tot 2014 was hij vele jaren actief als zodanig voor Defensie. PBA is al actief op de markt sinds 1993. Het laatste decennium is de inzet beperkt en wordt omzet met name gemaakt uit persoonlijke dienstverlening op administratief en fiscaal gebied.

De netto omzet 2016 beloopt een bedrag van € 17.500.
Het kostenbeeld van de exploitatie werd met name gevormd door
ICT kosten, als webbeheer, netwerkbeheer en internetkosten voor ca € 5.000 en kosten licenties op software voor ca € 3.500 en kosten reclame en promotie ca. € 2.500.

Contact

Paul Becker Hoff
Becon  497629

PBA B.V.
Spinel 43
2651 RV Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tel: +31 10 51 90440
Mob:+31 653 134 187