1. Visie op relatie inkomen, belasting onder invloed van politiek en economie

VOOR EUROPA IMPACT HEBBENDE HIGHLIGHTS 2016

Voorjaar 2016:

Zoals al vele decennia geldt, blijft het erg onrustig in met name het Midden Oosten. De Islamitische wereld laat zich erg gelden de laatste eeuw. De recente Arabische lente van was van korte duur, omdat de lokale bevolkingsgroepen in deze wereld elkaar voortdurend in de haren vliegen. Er woedt een langdurige oorlog in Syrië en de onrust tussen lokale  bevolkingsgroepen met vele bomaanslagen in Irak duurt voort. Het heeft in de afgelopen jaren geleid tot het ontstaan van IS, cq de Islamitische Staat. Deze fanatiek religieuze Islam groepering, met hun basis in Noord Irak, propageert fel dat alleen het volgen van Islam goed is en dat iedereen die dat afwijst het leven niet waard is.  Daarnaar handelt zij ook.  Egypte zit, na de militaire omverwerping van de regerende voorstanders van Islamitische staat,  vastgenageld in een strak geleid militair regime. Deze onrust komt steeds dichterbij Europa.

In Frankrijk is na de grote aanslagen van 2015 in Parijs een nieuwe indrukwekkende aanslag gepleegd in Nice.  In het najaar van 2015 met uitloop in het voorjaar van 2016 vindt stabilisatie plaats van de inkomende stromen van asielzoekers uit Afrika en Azië. In 2015 liep dat uit tot een gigantische, niet controleerbare, massa naar Europa komende vluchtelingen, die slechts met grote moeite, middels een moeizaam te bereiken en mede daardoor kostbaar convenant met Turkije, kon worden ingeperkt. Een grote massa vluchtelingen uit conflictgebieden in het Midden Oosten vindt al meerdere jaren haar eerste bassin van opvang in West Turkije en vervolgens zij na de oversteek van de Middellandse zee naar Europa een volgend bassin van opvang in Griekenland, met name op diverse eilanden. Turkije kent sinds kort en na een langdurig militair getint regime, een gekozen Islamitisch getint regime. De toevloed van vluchtelingen heeft, tezamen met de bestaande onrust in Turkije als gevolg van reeds lang bekende onafhankelijkheidswensen van de Koerden, in 2016 grote uitwerking op de politieke situatie. Aanvang 2016 was het echter nog mogelijk voor Europa om een deal te sluiten met Turkije om de vluchtelingen stroom enigszins te beheersen middels voorkomen van vluchten per boot daarvandaan.

April/mei 2016: In april mei 2016 lijkt de stroom vluchtelingen beperkt te worden als gevolg van de afspraken met Turkije. Ook de houding van de staten in Oost Europa, die als doorvoerland gelden, is daaraan debet. Deze landen willen met alle middelen voorkomen dat vluchtelingen, ook niet tijdelijk, in hun land verblijven. Vele doorvoerlanden sluiten de grenzen voor de vluchtelingen. De massa vluchtelingen wil echter uit Griekenland verder door de Oost Europese staten naar een veilige, maar toch bovenal ook economisch gunstige, omgeving, die zij verwacht te vinden in Noord Europa.

Juni/juli 2016: Juli 2016: Groot Brittannië kiest op zeer onverwachte wijze voor een Brexit, cq verlaten van de Europese Gemeenschap op zo kort mogelijke termijn. Gevolg is ook dat premier Cameron, die een gezamenlijk Europa goedgezind is, vertrekt om plaats te maken voor een opvolger die de Brexit vorm moet geven. De nieuwe premier, lid van dezelfde Torry partij, wordt een vrouw, mrs. T May, die eind 2016 aankondigt dat de Brexit in maart 2017 vorm moet krijgen.

Mei tot december 2016: Oplopende spanningen in de verhoudingen van rechts / links of van zeer vermogende, welgestelde en ronduit onbemiddelde  Europeanen. Daarnaast een duidelijke neiging van grote groepen mensen, ook duidelijk in de Nederlandse samenleving, die zich wensen af te zetten tegen het bestaande regime. In Nederland gebeurt dat middels het aangeven van hun voorkeur in peilingen naar een niet democratisch georiënteerde partij PVV en naar andere redelijk nieuwe partijen met focus op beperkte belangen als Dierenpartij en Ouderen 50+. Daarbij worden later in 2016 nog 2 nieuwe partijen opgericht met als enig doel het beëindigen van alle banden met EU, in opvolging van de actie van de Britten. Een van de partijen vindt haar oorsprong in het organiseren van het referendum tegen het aangaan van nieuwe politieke en economische banden van de EU met Oekraïne.

September 2016: Opstand in Turkije, die snel wordt neergeslagen, lijkt uit te lopen op islamitisering van Turkije. De mislukte coup wordt namelijk op zeer korte termijn daarop gevolgd door het, bijna methodisch aangepakte en strak geregistreerde, in verzekerde bewaring stellen van alle volgens het bewind verdachte personen. Met name alle  instituten en organisaties verbonden aan een zekere heer Gulen, maar ook erg veel personen die in opleidingsinstituten en media werken, worden aangepakt.

November 2016: Het leek er vanaf aanvang 2016 op dat in de USA de verkiezing president zou gaan naar Democraten en een stabiel vervolg van bestaand beleid van president Obama het gevolg zou zijn.
De verkiezingen in de USA lopen echter zeer onverwacht uit in verkiezing van een nieuwe president van republikeinse kant, mr. D Trump. M.i.v. 21 januari 2017 zal deze nieuwe president de koers van USA in principe op een geheel eigen wijze en zeker anders gericht dan nu bepalen.

December 2016: Terwijl Oostenrijk kiest voor een nieuwe president die voorstander is van een gemeenschappelijk Europa, kiest Italië voor een duidelijke stem tegen Europa met als gevolg dat de functionerende premier vertrekt en nieuwe verkiezingen onvermijdelijk worden.

Verwachting voor 2017:

Er staan een aantal belangrijke en voor politiek Europa mogelijk ingrijpende verkiezingen in de wacht. Verkiezingen staan in het voorjaar te wachten voor de landen Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. In vele van deze landen is er een duidelijke tendens herkenbaar van oneens zijn van een massa mensen met bestaand beleid rond economie met euro en EG lidmaatschap, toelaten van meer vluchtelingen en daarbij problemen opleverende opvang in de regio.

Verder lezen: 2. Financiële impact factoren

Een gedachte over “1. Visie op relatie inkomen, belasting onder invloed van politiek en economie”

  1. Beste Paul,

    dit is een mooi overzicht en inzicht in belangwekkende ontwikkelingen in de wereld. Belangwekkend met een primair een politieke lading en natuurlijk ook met doorwerking naar economisch financiële aspecten. Wat mij wel door het hoofd gaat is de berg boter die wij als machtige welvarende westerse wereld op het hoofd hebben als het gaat om de brandhaarden van nu. Je hebt het immers over de laatste 100 jaar en wij hebben de nodige voetstappen staan bv in het Midden Oosten. Misschien ernstiger is de onwil (meer dan de onmacht) om ook werkelijk iets te doen aan de misstanden en aan de brandhaarden. Natuurlijk zou dat wat kosten en mogelijk meer dan alleen maar geld en macht, maar zal wel bijdragen aan meer stabiliteit en rust in de wereld. Dus als we over feiten spreken zijn dit toch ook feiten? De boterberg op ons hoofd en het wegkijken van grote (menselijke) drama’s en problemen. N.m.m. de hoogste tijd voor een herbezinning op onze tot heilig verklaarde liberale waarde “winst, winst, winst” met als gevolg rupsje nooit genoeg gedrag. Maar toegegeven dit laatste is geen feit maar een mening. Het zou overigens aardig zijn als in de analyse toch ook aandacht wordt gegeven aan de mogelijk implicaties van al die onrust in de wereld op onze positie (macht en geld hoewel dat vaak parallel loopt denk aan Wim (tennis) zijn 3 K’s)
    Maar petje af en goed en leuk dat je dit doet!

Reacties zijn gesloten.