Overzicht belangrijke belastingzaken 2017!

PBA wil u, gelijk voorgaande jaren, met deze notitie op de hoogte brengen van de belangrijke nieuwe belastingzaken.

1.    Een lopend wetsvoorstel tot aanpassing van de gemeenschap van goederen in een huwelijk zal waarschijnlijk in 2017 vastgesteld worden. Dat kan betekenen dat vermogen en inkomen uit de periode duidelijker en goed inzichtelijk moet worden wat het vermogen en inkomen voor huwelijk opgebouwd was en dat dient daarmee ook te zijn geregistreerd. Dat kan bepalend zijn voor de heffingen op kt en latere jaren.

2.    In mei 2016 is de VAR regeling afgeschaft. De wet DBA is vanaf dan formeel in werking getreden. Er is in eerste instantie een jaar (met uitloop bij “continu goed gedrag”)  inspeeltijd gegund.  Voorlopig geldt dat als gewerkt wordt volgens een door belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst het veilig is voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

3.    De heffing voor box 3 wijzigt in 2017. Er vindt een lang verwachte wijziging plaats op de 30% heffing op 4% van het vermogen aanvang belastingjaar. Dat gaat trapsgewijs in. Met name voor de normaal gangbare beperkte vermogens zal dat tot verlichting leiden.

4.    Aftrek scholingsuitgaven is in 2017 afgeschaft, met name voor de oudere werknemer. Ook monumentenpanden lijkt haar Waterloo te vinden in de wensen van de overheid. Het voorstel is dat de laatste, met toepassing van een 2 jaar overgangsregeling, beëindigd moet worden in 2018. Dat kan nog wel veranderen, gezien de ontwikkelingen nu en komend voorjaar in het politieke spectrum.

5.    Uw maximale hypotheekrente aftrek, welke in 2016 was teruggebracht naar 49,5 %  wordt in 2017 verder verlaagd naar 49 %.
De tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken.

6.    De maximale overdraagbare algemene heffingskorting voor de partner geboren na 1962 is in 2016 en 2017 respectievelijk een bedrag van  € 1057 en € 904.

7.    De FOR opbouw werd in 2015 verlaagd naar 9,8 % en in 2017 nog verder naar 9,44 %.