Facilitering afbouw pensioen DGA in eigen beheer middels beperking belastingdruk op uitkering gedurende 2017 tot 2020 bij start afkoop pensioen dga

In de afgelopen tijd is veel gezegd en geschreven over pensioen en het niet meer gelijk lopen van bestaande fiscale regelingen en de werkelijkheid rond opbrengst vermogen. Voor de DGA die een pensioen heeft opgebouwd in eigen beheer wordt in de nieuwste plannen middels wetsvoorstel voorzien om de bestaande regeling af te bouwen. Geopteerd wordt voor afbouw met uitloop tot 2019 op basis van 3 varianten, afkoop, staking opbouw met behoud status voorziening, volledige omzetting naar toegestane oudedagsvoorziening. In de afbouwfase wordt de belastingheffing in de komende jaren enigszins beperkt.