Kort overzicht besluiten belastingplan 2015

PBA wil u met onderstaand puntenlijstje nog even herinneren aan besluiten uit belastingplan 2015.

  1. Uw maximale hypotheekrente aftrek, welke in 2015 al was teruggebracht naar 51% wordt in 2016 en 2017 verder verlaagd naar 49,5% en resp. 49%. De tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken.
  2. De aftrek levensonderhoud kinderen is vanaf 2015 geheel vervallen.
  3. De maximale overdraagbare algemene heffingskorting voor de partner geboren na 1962 is voor de jaren 2015, 2016 en 2017 resp. een bedrag van €1175, €1057 en €904.
  4. De FOR opbouw welke in 2014 was verlaagd naar 10,9% wordt in 2015 verder verlaagd naar 9,8% en in 2017 naar 9,44%.