Aangifte van belasting voor IB of VPB

PBA maakt gebruik van de professionele software van Elsevier voor de bewerking van de aangifte IB en VPB. Deze software is een bewezen tool met opties tot optimalisatie van inkomen over jaren en over partners.

De software geeft naar ondernemend Nederland in het MKB een handreiking die nodig is om de balans en resultaat per fiscaal jaar voor de kleine ondernemer zo optimaal mogelijk op te maken.
Voordeel MKB: Inrichting is conform de afgesproken voorschriften van de belastingdienst.

Deze software biedt PBA tevens mogelijkheden tot aansluiting van andere aangiftecijfers, zoals BTW. Daarnaast biedt het de optie om over meerdere jaren de opbouw van diverse van belang zijnde gegevens in de aangifte te analyseren. Dit biedt in het bijzonder voordelig uit bij:

  1. vergelijken van en opbouw van pensioenruimte over de jaren.
  2. in geval van bijzondere aftrekposten zoals monument of langdurige ziekte het optimaliseren van de aanslagen per jaar.
  3. teruggrijpen op oude aanslagen of aangiftes in geval van een correctie aanslag op een tijdstip lang na het aangiftetijdstip.

Extra faciliteiten bij de leverancier van deze software bieden de gelegenheid om gebruik te maken van een database met historische feiten en wetenswaardigheden uit de fiscale praktijk. Deze nuttige faciliteit moet ook voor houvast zorgen ingeval van een opkomende bijzondere vraag over het inkomen van de klant van PBA.

Het vaste motto van PBA luidt dat in geval van een bijzondere vraag altijd zal worden overlegd met deskundigen op dat specifieke kennisterrein. Denk dan aan pensioen- en stamrecht, discutabele financiƫle producten uit het recente verleden, kwesties rond waardering van of optionele in- en verkoop van terrein of gebouw. en juridische aspecten bij familiekwesties of erfenisafwikkelingen.