Up-to-date loonverwerking

PBA verzorgt voor u de noodzakelijke ondersteuning bij professioneel aangepakte loonverwerking personeel.

Verwerking van de salarissen en/of lonen binnen uw bedrijf is mogelijk op zowel variabele basis (bijv. seizoen of variabele uren per periode) als op vaste basis (vast periodiek salaris).

Desgewenst neemt PBA voor u de volledige uitvoering van alle loonverwerking over.

Verwerking van de maandelijks vooraf bij PBA uitgewerkte salaris- en loongegevens is ondergebracht bij de professionele loonverwerker ADP.