Tijdige en correcte bedrijfsinformatie

Organisatie informatieplan en daaruit volgende jaarrapportage op maat

Van doorslaggevend belang in het functioneren van uw bedrijf is:

  1. Een goed afgewogen plan over de combinatie van benodigde kennis van uw organisatie en uw informatiebehoeften op korte termijn.
  2. Goed weten welke de optimale mix is van investeringen en beschikbare eigen en vreemde geldmiddelen.
  3. Goed kunnen inschatten welke noodzakelijke IT applicaties, aangevuld met de best wenselijke applicaties met bijbehorende systemen.

Beveiliging en backup/recovery

Uiteraard is daarbij ook ruim aandacht nodig voor afdoende beveiliging van privé- en bedrijfsdata. Specifiek zijn daarbij de te nemen maatregelen tegen onrechtmatige toegang of onrechtmatig gebruik van uw data.
Er moet overigens altijd gezorgd worden voor afdoende mogelijkheden voor herstel van de systemen en data. Het gaat hierbij niet alleen om de laatst goed werkende en u bekende status van systemen en data, maar ook als noodopvang, de status van uw systemen en data van eerdere periodieke verwerking. U moet in staat zijn om terug te vallen op de door u vertrouwde status van de systemen en data.

Rapportage bedrijfsinformatie

De administratie van geldmiddelen, vorderingen en schulden is de basis van uw bestaan. Het is uw directe verantwoordelijkheid waar PBA u graag bij wil assisteren bij het op correcte wijze verwerken en gereed zetten voor een op uw wens in maatwerk opgemaakte rapportage. Zij zorgt daarbij voor een duidelijke inkijk op de staat van uw middelen met een passende weergave van de herkomst uit eigen of langdurig vreemd vermogen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de complete oplevering van benodigd basismateriaal, zoals afgesloten overeenkomsten met financieel gevolg, inkoop- en kostenfacturen, uitgaven kas en tijdige aangifte OB.