Toeslagen, uitkeringen en aftrekpost 2015

  • Standaard zal voor 2015 de huurtoeslag en zorgtoeslag worden aangepast. Let daarop als ( en dus verwijtbaar) kan worden voorzien dat belastbaar inkomen wijzigt in 2015.
  • De heffingskorting voor alleenstaande ouder en ouderschapskorting vervalt.
  • Aftrek hoge kosten levensonderhoud van kinderen, ofwel als gevolg van niet gebruik mogen maken van kindertoeslag ofwel als gevolg van bijzondere hoge kosten, welke deels nog is toegestaan in 2014, vervalt definitief.

Paul Becker Hoff