Eigen woning voor IB 2014

Vervallen regelingen:

De versoepelde regeling aangaande de termijn verlengde hypotheek rente aftrek loopt af in 2014. Dat betekent dat vanaf 2015 er weer een termijn van max 2 jaar geldt voor de verlengde aftrek van rente op lening voor eigen woning bij verkoop van deze woning.

De vrijstelling van belasting op de schenkingen ten behoeve van aflossing op schulden eigen woning, wordt niet verlengd in 2015.

Aanpassing regelingen:

Een eerste regeling betreft de acceptatie door de belasting van de verwerkte rente op restschulden eigen woning. Deze is verlengd van 10 jaar naar 15 jaar.

Een tweede regeling betreft de toepassing van lage BTW op renovatie en herstel werkzaamheden. Deze is voorlopig verlengd tot 1 juli 2015.

Paul Becker Hoff